Slajd - 05

WOJCIECH RUTKOWSKI

Galeria

jestem Gretą Garbo

olej

Obraz - tytuł here
Wymiary: 60x50
Dodany do galerii: 26.06.2021
Namalowany w: 2021

obraz namalowany podczas pleneru w Bindużce nad Narwią.