Slajd - 05

WOJCIECH RUTKOWSKI

Galeria

Chata mazowiecka

Obraz - tytuł here
Wymiary: 50x40
Dodany do galerii: 26.06.2021
Namalowany w: 2021

Jeszcze można na Mazowszu spotkać takie chaty.