Zapraszam na stronę Malarki

Ewy Karoliny Osowskiej

W malarstwie stosuje różne techniki: olej, pastel, akwarela, techniki mieszane. Artystka zajmuje się również projektowaniem form użytkowych (wykonała projekty trzech tablic pamiątkowych w marmurze, sztandaru cechu rzemieślniczego, ilustracje do wierszy, itp.).
Prace znajdują się w zbiorach prywatnych i muzeach w kraju i za granicą.


Strona Ewy